Adroddiadau Eraill

Gallwch edrych ar Fframwaith Mathemateg PISA 2022, a gafodd ei greu gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar y cyd â’r Grŵp Arbenigwyr Mathemateg, gan gynnwys arbenigwr Lloegr, yr Athro Cyswllt Jenni Ingram, yma