PISA 2022

Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr

Canolfan Genedlaethol Lloegr, Gogledd Iwerddon a Cymru

Ynglŷn â PISA

Ynglŷn â PISA

PISA yw Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). PISA 2022 fyth yr wythfed cylch PISA, ac mae Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi cyfranogi ym mhob cylch blaenorol ers 2000. Bob tair blynedd, mae PISA yn cynnal profion ar gyfer disgyblion 15 oed mewn gwyddoniaeth, mathemateg a darllen, ac yn y cylch hwn, mathemateg fydd y maes ffocws. Oherwydd y tarfu sydd wedi’i achosi gan y pandemig coronafeirws, mae asesiad PISA 2021 a gynlluniwyd yn flaenorol wedi’i ohirio tan 2022.

Darllen mwy

I Ysgolion

A yw eich ysgol wedi cael ei dewis i gymryd rhan yn PISA 2022? Dysgwch fwy am sut mae’r astudiaeth yn cael ei chynllunio a’i gweinyddu yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon…

Darllen mwy
I Ysgolion
I Ddisgyblion

I Ddisgyblion

Ydych chi’n ddisgybl sydd wedi cael eich dewis i gymryd rhan yn astudiaeth PISA 2022? Dysgwch fwy am beth i’w ddisgwyl ar y diwrnod…

Darllen mwy

I Rieni

Ydych chi’n rhiant neu warcheidwad i ddisgybl sydd wedi cael ei (d)dewis i gymryd rhan yn PISA 2022? Dysgwch fwy am yr astudiaeth…

Darllen mwy
I Rieni