Y Tîm

Mae Pearson UK a’u partneriaid yng Nghanolfan Asesu Addysgol Prifysgol Rhydychen (OUCEA) wedi’u comisiynu i gynnal astudiaeth PISA 2022 yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a Chymru ar ran eu llywodraethau.


Arweinydd Pearson

Athro Cyswllt Grace Grima
Rheolwr Prosiect Cenedlaethol ar gyfer PISA 2022
Pearson – Cyfarwyddwr Ymchwil

 


Arweinydd OUCEA

Athro Cyswllt Jenni Ingram
Arweinydd Ymchwil a Lledaenu ar gyfer PISA 2022
Athro Cyswllt Addysg Mathemateg
Prifysgol Rhydychen


Tîm OUCEA

Dr Samantha-Kaye Johnston
Ymchwil PISA 2022
OUCEA – Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol
Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen

 


Tîm Pearson

Irene Custodio
Dirprwy Reolwr Prosiect Cenedlaethol ar gyfer PISA 2022
Pearson – Prif Ymchwilydd

Mish Mohan
Rheolwr Data/Recriwtio PISA 2022
Pearson – Dadansoddwr Data

Dr Alistair Hooper
Dirprwy Reolwr Data/Recriwtio PISA 2022
Pearson – Uwch Ymchwilydd

Kate Miller
Rheolwr Prosiect PISA 2022
Pearson – Rheolwr Prosiect

Ben Redmond
Dirprwy Reolwr Prosiect PISA 2022
Pearson – Ymchwilydd

 


Bwrdd Cynghori Ymchwil

Yr Athro Jo-Anne Baird
Athro Asesu Addysg
Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen

Dr Jonas Bertling
Cyfarwyddwr, Holiaduron Arolwg NAEP
Gwasanaethau Profion Addysgol (ETS)

 


Arbenigwyr Gwlad

Athro Cyswllt Jenni Ingram
Arbenigwr Gwlad i Loegr
Athro Cyswllt Addysg Mathemateg
Prifysgol Rhydychen

Yr Athro Jannette Elwood
Arbenigwr Gwlad i Gogledd Iwerddon
Athro Addysg
Prifysgol y Frenhines, Belffast

Yr Athro Chris Taylor
Arbenigwr Gwlad i Gymru
Cyfarwyddwr Academaidd, Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Caerdydd (SPARK)
Prifysgol Caerdydd