Ben Redmond

Bydd Dirprwy Reolwr Prosiect PISA 2021, Ben Redmond, yn cynorthwyo â rheoli a chyflawni PISA 2021. Yn ei rôl bresennol yn Pearson, mae gan Ben brofiad o weithio ar astudiaethau rhyngwladol, yn cynnwys cynorthwyo â chyflawni TIMSS 2019. Mae wedi gweithio ar ystod amrywiol o astudiaethau eraill yn y DU hefyd.