Irene Custodio

Bydd yr Ymchwilydd, Irene Custodio, yn sicrhau bod deunyddiau’r astudiaeth yn addas ar gyfer y cyd-destun cenedlaethol yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a Chymru, a bydd yn rheoli’r broses o gyfieithu deunyddiau i’r Gymraeg. Mae Irene yn cynorthwyo Grace Grima hefyd yn goruchwylio’r ffrydiau gwaith gwahanol ar gyfer PISA 2021.

Mae gan Irene dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda Pearson mewn Asesu a Datblygu Cymwysterau, Gweithrediadau ac Ymchwil, gyda diddordeb penodol mewn asesu digidol. Mae profiad o reoli a chyflawni treialon ymchwil ar raddfa fawr gan Irene.