Kate Miller

Bydd Kate yn gyfrifol am reoli cyflawniadau’r contract. Bydd yn sicrhau bod rheolwyr ffrydiau gwaith ar draws y Ganolfan genedlaethol ac OUCEA yn cadw at ofynion contract ac yn adrodd yn rheolaidd am gynnydd i’r adran fel bo’r angen a thrwy’r Bwrdd Gweithredol.

Mae Kate yn rheolwr prosiect effeithiol â chymhwyster PRINCE2, gyda dros 5 mlynedd o brofiad o reoli prosiectau, gan gynnwys gweithio i Pearson ar y Prawf Cwricwlwm Cenedlaethol.